KontaktAdministratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Właściciel (KNEIPP GMBH). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. wykonanie usługi elektronicznej, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: ewa.lusiak[at]kneipp.de